Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 94, pagina 7830

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45) (32187, R1902), en over:

- de motie-El Fassed over stoppen met de doorvoer van clustermunitie door Nederland (32187, R1902, nr. 9).

(Zie vergadering van 30 juni 2010.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-El Fassed (32187, R1902, nr. 9) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt het amendement-Jasper van Dijk (stuk nr. 7) tot het invoegen van artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jasper van Dijk (stuk nr. 10) tot het invoegen van artikel 1a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.