Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële onderwerpen (32333).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (32333, nr. 56, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel C.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (32333, nr. 56, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel C.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 57, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 57, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 57, III), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (32333, nr. 55), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel F.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat deze is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 54, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat deze is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 54, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat deze is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 54, III), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat deze is aangenomen.

Naar boven