Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7844".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27428
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7844
Identifier h-tk-20092010-94-7844
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7844-7844
PS key HAN8615A37
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7844
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toekomst plantenveredeling, ontwikkelingen in octrooi- en kwekersrecht, te weten de motie-Ouwehand/Van Gerven over een mondiale afspraak over vrij beschikbaar zijn van planteigenschappen voor boeren en veredelaars (27428, nr. 163), de motie-Ouwehand over het niet meer verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen en plant- en diereigenschappen (27428, nr. 164), de motie-Van Gerven c.s. over uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken" (27428, nr. 165) en een aantal andere moties
Vergaderjaar 2009-2010