Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7837".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29279
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7837
Identifier h-tk-20092010-94-7837
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7837-7837
PS key HAN8615A31
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7837
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de schikkingen in vastgoedfraudezaken, te weten de motie-Gesthuizen c.s. over intrekken van de toestemming voor de getroffen schikkingen (29279, nr. 112) en de motie-Gesthuizen c.s. over vervolging bij toekomstige grootschalige fraudezaken (29279, nr. 113)
Vergaderjaar 2009-2010