Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7825".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31322
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7825
Identifier h-tk-20092010-94-7825
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7825-7825
PS key HAN8615A20
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7825
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kinderopvangtoeslag, te weten de motie-Van Gent c.s. over verhogen van de ouderbijdrage met hetzelfde percentage voor iedereen (31322, nr. 88), de motie-Van Gent over het doelmatiger inzetten van de uitgaven kinderopvang (31322, nr. 89), de motie-Kooiman over ouders met de laagste inkomens ontzien bij de bezuinigingsmaatregel (31322, nr. 90) en een andere motie
Vergaderjaar 2009-2010