Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3802-3803

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief "Stop fout vlees" (31060), te weten:

- de motie-Koşer Kaya c.s. over bestrijding van handel in soja uit net ontboste gebieden (31060, nr. 21).

(Zie vergadering van 13 december 2007.)

De voorzitter:

De motie-Koşer Kaya c.s. (31060, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Koşer Kaya, Van der Ham, Van Gent, Thieme en Wiegman-van Meppelen Scheppink.

Zij krijgt nr. 24 (31060).

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya c.s. (31060, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.