Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3785

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over onvolledige AOW-opbouw, te weten:

- de motie-Karabulut over uitbetaling van aanvullende bijstand aan 65-plussers via de SVB (29549, nr. 15);

- de motie-Karabulut over het repareren en voorkomen van het AOW-hiaat (29549, nr. 16);

- de motie-Ortega-Martijn c.s. over informatie over de opgebouwde AOW-rechten op het jaarlijkse verzekerdenbericht (29549, nr. 17);

- de motie-Omtzigt c.s. over de mogelijkheid om eenmalig AOW-rechten in te kopen (29549, nr. 18);

- de motie-Van Gent over tegemoetkoming aan voormalig rijksgenoten met een onvolledige AOW-uitkering (29549, nr. 19).

(Zie vergadering van 31 januari 2008.)

De voorzitter:

De moties-Karabulut (29549, nrs. 15 en 16) zijn in die zin gewijzigd dat zij thans ook zijn ondertekend door het lid Koşer Kaya. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde moties voldoende ondersteund.

Zij krijgen de nrs. 48 en 49 (29549).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut/Koşer Kaya (29549, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut/Koşer Kaya (29549, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn c.s. (29549, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (29549, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (29549, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.