Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3786

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend tijdens het debat over huiselijk geweld, te weten:

- de motie-Arib/Teeven over informatie omtrent justitiële informatie bij beslissingen over omgangsregelingen (28345, nr. 56).

(Zie vergadering van 20 december 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.