Publicaties over dossier 31060

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' (31060), te weten de motie-Koser Kaya c.s. over bestrijding van handel in soja uit net ontboste gebieden (31060, nr. 21)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2008 2007-2008 nr. 52, pagina 3802 - 3803 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over de voorstellen in de bijlage bij de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' (31060, nr. 1)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2934 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' (31060), te weten: - de motie-Van Velzen over veehouderij zonder dierenleed, milieuschade en massale import van veevoersoja (31060, nr. 9); - de motie-Van Velzen over een beloning voor maatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumeisen (31060, nr. 10); - de motie-Van Velzen over terugdringing van de maatschappelijke effecten van de veehouderij (31060, nr. 11) en 11 andere moties (de nrs. 12 t/m 22)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-02-2008 2007-2008 nr. 37, pagina 2934 - 2935 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' van Milieudefensie (MD) en Jongeren Milieu Actief (JMA) (31060)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2008 2007-2008 nr. 36, pagina 2787 - 2816 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de behandeling van het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' (31060, nr. 8)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2008 2007-2008 nr. 31, pagina 2419 - 2420 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 december 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-12-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 7 december 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-12-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 november 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-11-2007 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van het presidium over een verzoek aan het CPB en het MNP inzake een doorrekening van de gevolgen van het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' (31060, nr. 3)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5150 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het burgerinitiatief 'Stop fout vlees' (31060, nr. 1)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-06-2007 2006-2007 nr. 79, pagina 4218 Tweede Kamer der Staten-Generaal