Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3782

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Postwet, te weten:

- de motie-Aptroot over het aanpassen van de Postwet op basis van de reciprociteitsclausule (30536, nr. 63);

- de motie-Graus over het uitstellen van de liberalisering van de postmarkt tot een gelijk speelveld op Europees niveau is bereikt (30536, nr. 64);

- de motie-Poppe/Gesthuizen over het pas liberaliseren van de postmarkt als er een overeenkomst ligt tussen de vakbonden en de postbedrijven (30536, nr. 65).

(Zie vergadering van 15 januari 2007.)

In stemming komt de motie-Aptroot (30536, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (30536, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe/Gesthuizen (30536, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.