Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3784

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over diertransporten, te weten:

- de motie-Van Velzen over een overzicht van veterinaire overtredingen in 2007 en de opgelegde sancties (28286, nr. 98);

- de motie-Van Velzen over een kwaliteitssysteem dat het dierenwelzijn tijdens transport waarborgt (28286, nr. 99).

(Zie vergadering van 29 januari 2008.)

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (28286, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.