Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3786

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Van Bommel over het Europafonds, te weten:

- de motie-Van Bommel over het niet langer financieren van uitzendingen van de publieke omroep via het Europafonds (31336, nr. 1);

- de motie-Van Bommel over het niet langer subsidiëren van politieke partijen en daaraan gelieerde organisaties uit het Europafonds (31336, nr. 2);

- de motie-De Roon c.s. over opheffing van artikel 9.3 van de Subsidieregeling Buitenlandse Zaken (31336, nr. 3);

- de motie-De Roon c.s. over opheffing van het Europafonds (31336, nr. 4);

- de motie-Ten Broeke over gelijke verdeling van het subsidiebudget van ruim 2 mln. over regering en Kamer (31336, nr. 6).

(Zie vergadering van 31 januari 2008.)

In stemming komt de motie-Van Bommel (31336, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (31336, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon c.s. (31336, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon c.s. (31336, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke (31336, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.