Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3788

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over meervoudige nationaliteit, te weten:

- de motie-Fritsma over het niet verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan mensen die een andere nationaliteit bezitten (30166, R1795, nr. 27);

- de motie-Kamp over het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (30166, R1795, nr. 28);

- de motie-Kamp over een bindende internationale afspraak over het afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit (30166, R1795, nr. 29).

(Zie vergadering van 6 februari 2008.)

In stemming komt de motie-Fritsma (30166, R1795, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp (30166, R1795, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp (30166, R1795, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.