Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3787-3788

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto's (Wet wegvervoer goederen) (30896), en over:

- de motie-Madlener/Fritsma over het terugdraaien van de openstelling van de arbeidsmarkt voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten (30896, nr. 19).

(Zie vergadering van 5 februari 2008.)

In stemming komt het amendement-Roefs (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Heugten c.s. (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Roemer (stuk nr. 12) tot het invoegen van artikel 2.10a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Roefs (stuk nr. 15, I) tot het invoegen van artikel 2.10a.

De voorzitter:

Van de CDA-fractie krijg ik het verzoek om hoofdelijk te stemmen over dit amendement.

Vóór stemmen de leden: Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Madlener, Marijnissen, Ouwehand, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Rooij, De Roon, Samsom, Smeets, Spekman, Tang, Thieme, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, Wilders, De Wit, Wolbert, Agema, Arib, Azough, Bashir, Besselink, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Depla, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gill'ard, Graus, Halsema, Hamer, Heerts, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut en Kraneveldt-van der Veen.

Tegen stemmen de leden: De Krom, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Pechtold, Remkes, De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Teeven, Van Toorenburg, Verdonk, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, Anker, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Van Beek, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Dezentjé Hamming, Jan Jacob van Dijk, Ferrier, Van Geel, Van Gennip, Griffith, Van Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, Kamp, Koopmans, Koppejan en Knops.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met 72 tegen 70 stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Cramer c.s. (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Roefs c.s. (stuk nr. 9), het gewijzigde amendement-Van Heugten c.s. (stuk nr. 17), de amendementen-Roefs (stuk nr. 15, I en II) en het amendement-Cramer (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener/Fritsma (30896, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.