Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3802

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Wet inburgering in het buitenland, te weten:

- de motie-Kamp over een regeling voor de toelating van immigranten, niet zijnde vluchtelingen (29700, nr. 50);

- de motie-Fritsma over verzwaring van de inburgeringstoets in het buitenland (29700, nr. 51);

- de motie-Fritsma over een zwaardere sanctie op frauderen bij de inburgeringstoets in het buitenland (29700, nr. 52).

(Zie vergadering van 7 februari 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie zal tegen de motie op stuk nr. 50 stemmen, omdat die niet geheel in de PVV-lijn past om een immigratiestop in te stellen voor mensen uit moslimlanden. Daarbij is het niet relevant of deze mensen kansrijk of kansarm zijn.

In stemming komt de motie-Kamp (29700, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (29700, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (29700, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.