Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3783-3784

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het verslag van een algemeen overleg over sojateelt (31200 XIV, nr. 169), te weten:

- de motie-Ouwehand/Polderman over een verbod op de import van soja die niet is geproduceerd volgens de Basel-criteria (31200 XIV, nr. 171);

- de motie-Ouwehand over het koppelen van de omvang van de veestapel aan regionale grondgebondenheid van grondstoffen en afzet (31200 XIV, nr. 172);

- de motie-Polderman over het opzetten van ggo-vrije ketens van soja (31200 XIV, nr. 173);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een inventarisatie van de kansen en risico's van sojaproductie in ontwikkelingslanden (31200 XIV, nr. 174);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het gebruik van duurzaam veevoer als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie (31200 XIV, nr. 175);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het stimuleren van gecertificeerde soja (31200 XIV, nr. 176).

(Zie vergadering van 29 januari 2008.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Polderman (31200-XIV, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200-XIV, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman (31200-XIV, nr. 173).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31200-XIV, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31200-XIV, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31200-XIV, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.