Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3786-3787

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voedsel en Waren Autoriteit, te weten:

- de motie-Van Velzen over het in rekening brengen bij de sector van de diensten van de VWA (26991, nr. 165);

- de motie-Van Velzen over onafhankelijke behartiging van het algemeen belang bij vleeskeuringen (26991, nr. 166);

- de motie-Ouwehand over verplichte invoering van gps bij elk veetransport (26991, nr. 167);

- de motie-Ouwehand over een vertrouwenspersoon voor VWA-dierenartsen, AID-controleurs en bijzondere opsporingsambtenaren (26991, nr. 168);

- de motie-Ouwehand over de kwalificaties van VWA-dierenartsen (26991, nr. 169);

- de motie-Waalkens c.s. over 100% klepcontrole tot de inspectie en handhaving door de VWA sluitend en effectief zijn (26991, nr. 171).

(Zie vergadering van 5 februari 2008.)

In stemming komt de motie-Van Velzen (26991, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (26991, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 167).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (26991, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.