Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3801

Aan de orde zijn de stemmingen over twee aangehouden moties, ingediend bij het debat over de stand van zaken met betrekking tot gedane toezeggingen en aanhangige dossiers, te weten:

- de motie-Ouwehand/Van Velzen over welzijnsrichtlijnen voor het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen (30800 XIV, nr. 122);

- de motie-Ouwehand over een verbod op het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen (30800 XIV, nr. 123).

(Zie vergadering van 5 juli 2007.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Velzen (30800-XIV, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (30800-XIV, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.