Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3782-3783

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verschillende onderwerpen rondom arbeidsomstandigheden, te weten:

- de motie-Ulenbelt over leesbare informatie die de weg wijst naar de Arbeidsinspectie (25883, nr. 123);

- de motie-Ulenbelt over een onderzoek naar een aanbestedingssystematiek (25883, nr. 124);

- de motie-Ulenbelt over het niet mogen intrekken van bij wijze van proef bedoelde maatregelen (25883, nr. 125);

- de motie-Fritsma over het bestrijden van illegaliteit c.q. illegale arbeid (25883, nr. 126).

(Zie vergadering van 29 januari 2008.)

In stemming komt de motie-Ulenbelt (25883, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (25883, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (25883, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (25883, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.