Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3785

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over visumliberalisatie Servië, te weten:

- de motie-Ten Broeke over het niet starten van gesprekken met Servië (23987, nr. 77).

(Zie vergadering van 30 januari 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.