Publicaties over dossier 31200-XIV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de High Level Conference, te weten: de motie-Ouwehand over de productie en consumptie van duurzame eiwitten als onderdeel van de Nederlandse inzet tijdens de FAO-conferentie (31200 XIV, 31200-V, nr. 220)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-06-2008 2007-2008 nr. 91, pagina 6446 - 6447 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet bij de High Level Conference van de FAO

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2008 2007-2008 nr. 90, pagina 6409 - 6413 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 30 mei 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-05-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen tot vaststelling van diverse begrotingen (31200 I t/m 31200 XVI; 31200 B t/m 31200 G)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-04-2008 2007-2008 nr. 25, pagina 1040 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de walvissenjacht, te weten de motie-Graus over het aan Japan kenbaar maken dat malafide praktijken niet worden getolereerd (31200 XIV, nr. 200), de motie-Van Velzen c.s. over aansluiting bij de gezamenlijke strategie van de EU-lidstaten (31200 XIV, nr. 201), de motie-Van Velzen over aanvullende maatregelen op het moratorium op de walvisjacht (31200 XIV, nr. 202) en 3 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2008 2007-2008 nr. 64, pagina 4576 - 4577 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Natura 2000, te weten de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet opnemen van maatregelen die extra beperkingen opleveren in beheerplannen (31200 XIV, nr. 194)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2008 2007-2008 nr. 64, pagina 4579 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 maart 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  28-03-2008 2007-2008 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Spoeddebat over de walvissenjacht

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-03-2008 2007-2008 nr. 62, pagina 4417 - 4432 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Natura 2000, te weten: de motie-Graus over het geven van evenveel inspraak aan alle partners bij het opstellen van beheerplannen (31200 XIV, nr. 185); de motie-Graus over het eerst opstellen van beheerplannen alvorens gebieden aan te wijzen (31200 XIV, nr. 186); de motie-Jager over de kritische depositiewaarden voor ammoniak (31200 XIV, nr. 188); de motie-Jager/Graus over de ontwikkelingsruimte van bedrijven in de begrenzing van Natura 2000 (31200 XIV, nr. 189); de motie-Cramer/Jager over cofinanciering van N2000-maatregelen (31200 XIV, nr. 190); de motie-Cramer/Snijder-Hazelhoff over openstelling van het steunpunt Natura 2000 voor particulieren (31200 XIV, nr. 191); de motie-Polderman over een expliciete ecologische motivering in de gebiedendocumenten (31200 XIV, nr. 192); de motie-Snijder-Hazelhoff over een schadefonds (31200 XIV, nr. 193); de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet opnemen van maatregelen die extra beperkingen opleveren in beheerplannen (31200 XIV, nr. 194); de motie-Snijder-Hazelhoff over te realiseren nieuwe natuur binnen de begrenzing van Natura 2000-gebieden (31200 XIV, nr. 195); de motie-Jacobi over een bestuursovereenkomst met provincies (31200 XIV, nr. 196); de motie-Van Gent over de logische volgorde van eerst doelen vaststellen en dan beheerplannen opstellen (31200 XIV, nr. 197); de motie-Van Gent over verscherping van het toezicht op de uitvoering van het natuurbeschermingsbeleid (31200 XIV, nr. 198)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-03-2008 2007-2008 nr. 61, pagina 4322 - 4323 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 13 februari 2008 over Natura 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-03-2008 2007-2008 nr. 60, pagina 4273 - 4283 Tweede Kamer der Staten-Generaal