28 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

  • - 33108

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 2 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) – 33109

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 5 december 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende voorstellen van wet

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-F

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 november 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-G

minister van Financiën, J.C. de Jager – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-I

minister-president, M. Rutte – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-III

minister-president, M. Rutte – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IXA

minister van Financiën, J.C. de Jager – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-IXB

minister van Financiën, J.C. de Jager – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-V

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-X

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XIII

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) – 33090-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 december 2011

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de 20ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas – 18106-209

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 5 december 2011 – 21501-02-1107

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 1 december 2011 – 21501-02-1108

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Begrotingsraad 18 november 2011 – 21501-03-59

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie betreffende het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) – 21501-07-863

minister van Financiën, J.C. de Jager – 23 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 5 en 6 december a.s. – 21501-30-275

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad d.d. 24 november 2011 – 21501-33-347

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vaststellen Kwalificatierichtlijn en Richtlijn betreffende de gecombineerde vergunning – 21501-33-348

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 23 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Verordening marktmisbruik – 22112-1269

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake de Richtlijn strafrechtelijke sancties voor handel met voorkennis en marktmanipulatie – 22112-1270

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake de Richtlijn en verordening inzake regelgeving voor markten in financiële instrumenten – 22112-1271

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Mededeling kader voor de volgende generatie innovatieve financiële instrumenten – 22112-1272

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Verordening Trans-Europese telecommunicatie netwerken – 22112-1273

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake Verordening Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) – 22112-1274

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake de Mededeling: Een proeffase voor het Europa 2020 projectobligatie initiatief (wijziging verordening en besluit) – 22112-1275

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche inzake de Verordening 'Connecting Europe Facility' – 22112-1276

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vrijheidsbeperking in de langdurige zorg – 24170-126

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspannigen van het bedrijf C&A op het gebied van betere arbeidsomstandigheden en het Sumangalisysteem in de Zuid Indiase textielsector – 26485-113

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Pechtold c.s. (27017, nr. 59) en van der Ham (27017, nr. 78) inzake aanpassing van de kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit – 27017-91

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake Basisrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2011 – 27625-252

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie t.b.v het AO GBA 30 november 2011 en een reactie op ingediende moties en over de toezeggingen van het AO van 13 april 2011 en het VAO van 13 oktober 2011 – 27859-57

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maximering beloning van onderwijsbestuurders – 27923-125

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording van het verzoek om brief n.a.v. het dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg – 28325-143

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De bouw van meegroeiwoningen, mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen – 28325-144

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de visie van GroenLinks op de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – 28625-139

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel 7-8 december 2011 – 28676-141

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van het lid Hamer over de recente berichtgeving met betrekking tot het stopzetten van geadresseerde postbezorging door Netwerk VSP – 29502-75

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht flankerend beleid beleggingsverzekeringen en Ombudsman Financiële Dienstverlening – 29507-106

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de berichtgeving over de naleving van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag bij de aanbesteding van de schoonmaakdiensten voor o.a. de ministeries van SZW en BUZA – 29544-360

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de achttiende voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier en de resultaten van de externe tussentijdse evaluatie – 30080-57

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding eindrapport Taskforce Verlichting – 30196-152

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluitvorming Maleisisch houtcertificatiesysteem MTCS – 30196-153

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over de vraag of het Zorgkantoor waar klant onder ressorteert, i.v.m. mantelzorg, een aparte bankrekening te openen t.b.v. uitbetaling van PGB-bedragen – 30597-238

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) inzake 'Deelakkoord Decentralisatie Natuur' – 30825-119

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Actieplan aanpak kindermishandeling 'Kinderen Veilig' – 31015-69

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake notitie 'knelpunten biogas Nederland' van Biogas Branche Organisatie, d.d. 17 mei 2011 – 31239-126

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief verkenning deeltijdonderwijs – 31288-243

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs – 31293-126

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht stand van zaken Compacte Rijksdienst – 31490-80

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op nota SP "Maatregelen tegen hoge voedselprijzen, honger en speculatie" – 31532-70

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen motie -Voordewind c.s. (32500 V, nr. 122) over duurzaam geproduceerde huismerkproducten van supermarkten – 31532-71

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoeksrapport over de ecologische effectiviteit van de natuurwetgeving – 31536-12

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Deltaprogramma 2012; Werk aan de delta – 31710-24

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de financiële cijfers van Stichting Zonnehuizen en over mogelijke intimidatie van ouders van cliënten – 31839-147

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 30 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ)-rapport 'Vechten tegen de Bierkaai' over het voorkomen en terugdringen van alcoholgebruik – 31839-148

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending stand van zaken met betrekking tot invoering van de outcome-criteria in de jeugdzorgplus – 31839-149

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma Aldersadvies Eindhoven – 31936-103

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het verslag over de inhoud van de BRIC-dag van 21 november 2011 – 31985-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de concept-voorkeursbeslissing Toekomst Afsluitdijk en de antwoorden op de vragen van de commissie inzake de ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk – 32308-6

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag JBZ-Raad gehouden op 27 en 28 oktober 2011 – 32317-90

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de ontwikkelingen in Libië en de stappen die de regering zal zetten bij de nieuwe Libische autoriteiten om opheldering te krijgen over de voortgang van het onderzoek naar de vliegramp van 2010 in Tripoli – 32623-54

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijke uitrol snelheidsverhoging – 32646-13

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling op de kabinetsreactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman – 32654-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012 – 32757-29

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de waterprojecten in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2012 – 33000-A-19

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 1 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten Bestuurlijke overleggen MIRT, najaar 2011 – 33000-A-20

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling met de regering van Curaçao inzake het rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao "Doe het zelf" – 33000-IV-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake beslissing OM over vereniging Martijn – 33000-VI-61

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling antwoord op vraag 226 inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 – 33000-VIII-68

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting 2012 en een overzicht over de budgetflexibiliteit van de OCW-artikelen – 33000-VIII-119

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Invoeringsmomenten verplicht leerling- en onderwijsvolgsystemen (lovs) en centrale eindtoets in het speciaal (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) – 33000-VIII-120

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over water – 33000-XII-60

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bijgewerkte versie van het overzicht met moties en toezeggingen op het gebied van het ministerie van EL&I – 33000-XIII-56

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rijksbijdrage Staatsbosbeheer 2008 – 2015 – 33000-XIII-57

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de staatssecretaris ELI op de rapportage van de Europese Rekenkamer over agromilieumaatregelen, een belangrijk onderdeel van het Gemeenschappelijl Landbouwbeleid – 28625-140

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijke coördinatie op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren – 29544-361

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsnotitie inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in Latijns-Amerika – 29653-12

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de implementatie van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (European Qualifications Framework for Life Long Learning, afgekort EQF) rapport (30012, nr. 34) – 30012-35

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schaderegeling veteranen – 30139-97

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een vertrouwelijke brief over grondwaterstandmetingen – 30825-120

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Van der Ham en De Rouwe m.b.t. aanvulling internationalisering op strategische agenda hoger onderwijs (31288, nr. 236) – 31288-244

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderwijsraadadvies "vermindering profielen in bovenbouw havo en vwo" – 31289-108

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het FAO-rapport "Save and Grow" – 31532-72

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Van den Besselaar c.s. (32043, nr. 37) over beleggingsresultaten pensioenfondsen – 32043-73

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatierapport schietincident Alphen aan den Rijn – 32739-4

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties VAO Bouwbesluit 2012 inzake oa de Rc-waarde, doorvalbeveiliging, rookmelders en geluidsisolatie nieuwbouw – 32757-30

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake resultaten onderzoek relaties orthopeden en de medische hulpmiddelenindustrie (32805, nr. 2) – 32805-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Concept-Agenda van de Koninkrijksconferentie 2011 – 33000-IV-40

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Toetsingskader militaire bijstand aan nationale civiele autoriteiten – 33000-X-52

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving – 33110-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (33106).

Naar boven