Kamerstukken in dossier 33106

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Brief regering; Reactie op motie-Dijsselbloem over de inzet lerarenbeursmiddelen voor passend onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Ferrier over het geven van instemmingsrecht aan ouders bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van de leden Jasper van Dijk en Smits over het geven van instemmingsrecht van de MR met het schoolondersteuningsprofiel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Klaver over het scheppen van de mogelijkheid voor ouders om bedenkingen over het ontwikkelingsperspectief voor te kunnen leggen aan een onderwijsconsulent.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Klaver over het landelijk vastleggen van een basisondersteuningsniveau.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Klaver over het in het ondersteuningsplan vastleggen van de wijze waarop onderwijzend personeel in staat wordt gesteld zich te ontwikkelen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Klaver over het schrappen van de mogelijkheid leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs te kunnen schorsen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Ortega-Martijn over het opheffen van de beperking die artikel 70 opwerpt bij de bekostiging van cluster 2 scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33106, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal