Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 22 maart 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 26 maart

14.00 uur

Woensdag 27 maart

10.15 uur

Donderdag 28 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 253

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Stemverklaring: Pia Dijkstra

33 253 (bijgewerkt t/m amendement nr. 59)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, aanhef

*– amendement Pia Dijkstra (57,I) (onderdeel A vervalt)

– amendement Leijten (43,I)

 • *NB Indien de amendementen 57 en 43 samen worden aangenomen, dan wordt artikel 16, onderdeel j, van de Wmg zoals voorgesteld in het wetsvoorstel vervangen door onderdeel k uit amendement 43,I.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

 • – amendement Leijten (9, I)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

 • – amendement Leijten (8, I)

 • – amendement Leijten (12, I)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,I)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– onderdeel A

– amendement Leijten (43, II) (onderdeel B vervalt)

– onderdeel B

– onderdeel C

– onderdeel D, aanhef

– artikel 49a

– amendement Leijten (17,I)

– amendement Leijten (18,I)

– amendement Leijten (32,I)

– gewijzigd amendement Leijten (30,I)

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

 • – amendement Leijten (9, I)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

 • – amendement Leijten (8, I)

 • – amendement Leijten (12, I)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,I)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

 • – amendement Leijten (9, I)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

 • – amendement Leijten (8, I)

 • – amendement Leijten (12, I)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,I)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– gewijzigd amendement Bruins Slot (27)

 • NB Indien amendement 27 op enigerlei wijze gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– amendement Pia Dijkstra (22)

– artikel 49b

– amendement Leijten (17,II)

– amendement Leijten (18,II)

– amendement Leijten (32,II)

– gewijzigd amendement Leijten (30,II)

 • NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

 • – amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

 • – amendement Leijten (9, II)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,II)

 • – amendement Leijten (8, II)

 • – amendement Leijten (12,II)

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,II)

 • – amendement Bruins Slot (28)

 • – nader gewijzigd amendement Agema (41)

 • – gewijzigd amendement Bouwmeester (45,III)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • * NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in amendement 46,II de verwijzing naar artikel 49b, derde lid.

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • – gewijzigd amendement Leijten (14)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– gewijzigd amendement Bouwmeester (47)

– gewijzigd amendement Van der Staaij (50)

– artikel 49c

– artikel 49d

– onderdeel D

– amendement Leijten (43, III) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Leijten (44,I) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Leijten (43, IV)

 • Indien amendement nr. 43 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– onderdeel E

– amendement Leijten (43,V) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Leijten (44,II) (invoegen onderdeel Ea)

– onderdeel F

– amendement Leijten (43,VI) (invoegen onderdeel Fa)

– amendement Leijten (43,VII) (invoegen onderdeel Fb)

– artikel I

*– amendement Pia Dijkstra (57, II) (onderdeel C vervalt)

 • *Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,I)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,I)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

*– amendement Pia Dijkstra (57,III) (onderdeel D vervalt)

– artikel II

– artikelen III en IV

*– amendement Pia Dijkstra (57, IV en V) (onderdelen A en B vervallen)

 • * Indien amendement nr. 57 verworpen:

 • *– amendement Anne Mulder (58,II)

 • *– gewijzigd amendement Agema (59,II)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– artikel V

*– amendement Pia Dijkstra (57,VI) (artikel VI vervalt)

– gewijzigd amendement Leijten (30, III)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

 • – gewijzigd amendement Leijten (31, III)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • * NB Indien amendement 57 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

 • ARTIKEL VI

 • In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– artikel VI

– amendement Bruins Slot (20) (invoegen artikel VIa)

*– amendement Pia Dijkstra (57,VII)

– artikel VII

– gewijzigd amendement Leijten (30,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

 • – gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten

33 253, nr. 48

– de motie-Bruins Slot over het inhoudelijk definiëren van de zorgvraag

33 253, nr. 49

– de motie-Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context

33 253, nr. 51

– de motie-Leijten over de ideale grootte van ziekenhuizen

33 253, nr. 52

– de motie-Leijten over de ideale schaalgrootte van de AWBZ-sector

33 253, nr. 53

– de motie-Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage

33 253, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra over betrekken van de cliëntenraad bij de overgang naar een overnemende zorgaanbieder

33 253, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Agema over een bestuurderstoets voorafgaand aan een fusie

33 253, nr. 56

– de motie-Agema over een maximumaantal bijbanen van de leden van raden van toezicht

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 054

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 054 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdeel 0.A t/m Z

– amendement Recourt (11)

– onderdeel AA

*– gewijzigd amendement Recourt (17)

– onderdeel BB

– onderdelen CC t/m EE

– artikel I

– artikelen Ia t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

33 054, nr. 12

– de motie-De Wit over een minimale contactfrequentie

33 054, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Oskam over vrijstelling van de vergunningplicht in verband met artikel 1:441 BW

33 054, nr. 14

– de motie-Oskam over onderzoek naar het gewenste opleidingsniveau van bewindvoerders

33 054, nr. 15

– de motie-Bontes over uniform toezicht door kantonrechters

33 054, nr. 16

– de motie-Bontes over onderzoek naar de wenselijkheid van één beschermingsmaatregel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 363

Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

33 363, nr. 6

– de motie-Omtzigt over een passage over medewerking aan gedwongen terugkeer

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

De Voorzitter: dhr. Merkies wenst zijn motie op stuk nr. 152 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 165, nr. 150

– de motie-Van Vliet over zakenbank J.P. Morgan

28 165, nr. 151

– de motie-Van Vliet over het opschorten van de deal met HTM

28 165, nr. 152 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Merkies over uitvoering van de motie-Irrgang inzake het beloningsbeleid van de NS

28 165, nr. 153

– de motie-Merkies/Bashir over geen bonus aan de top van de NS in geval van boete

28 165, nr. 154

– de motie-Koolmees over het kwantificeren van risico's van investeringen in het buitenland

28 165, nr. 155 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum/Koolmees over aanscherping van het afwegingskader voor het toetsen van investeringen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 319

Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

33 319, nr. 7

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over aan de EU kenbaar maken dat Nederland zelf beslist over maatregelen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht «Overheden eens over bezuinigingen»

33 400-B, 33 440-C, nr. 9

– de motie-Van Hijum/Merkies over een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van decentralisaties

33 400-B, 33 440-C, nr. 10

– de motie-Van Hijum over heroverwegen van de Wet houdbare overheidsfinanciën inzake decentrale overheden

33 400-B, 33 440-C, nr. 11

– de motie-Van Hijum over het in beeld brengen van geschrapte of uitgestelde investeringen

33 400-B, 33 440-C, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Schouw over geen rijksinvloed op bestedingen van decentrale overheden

33 400-B, 33 440-C, nr. 13

– de motie-Schouw over een onderzoek naar de risico's van decentralisaties

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dyslexie en dyscalculie

32 463, nr. 17

– de motie-Van Meenen over de invloed van lesmethoden

32 463, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over individueel maatwerk

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 436

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

33 436 (bijgewerkt t/m amendement nr. 37)

De Voorzitter: mw. Visser wenst het amendement op nr. 19 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Visser (37,I)

– amendement Visser (14,I)

– amendement Paulus Jansen (9)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,I)

 • – gewijzigd amendement Visser (22)

 • – amendement Paulus Jansen (8,I)

 • – amendement Visser (12)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

  • – amendement Visser (13)

 • Indien nrs. 37 en 8 verworpen:

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

  • – amendement Visser (13)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – amendement Paulus Jansen (8,II)

 • – gewijzigd amendement Visser (31)

 • – amendement Paulus Jansen (11)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Visser (37,II)(invoegen onderdeel Aa)

– gewijzigd amendement Visser (37,III)

– amendement Visser (14,II)

 • Indien nr. 14 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Paulus Jansen (20)

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

– onderdeel B

 • Indien nr. 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Monasch (34,II)(invoegen onderdeel C)

– artikel I

– artikelen Ia en II

– gewijzigd amendement Visser (37,IV)

– artikel IIa

– gewijzigd amendement Voortman (32)(invoegen onderdeel C)

– amendement Voortman (33)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

33 436, nr. 25

– de motie-Paulus Jansen over een periodieke rapportage

33 436, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Paulus Jansen over schrijnende situaties

33 436, nr. 27

– de motie-Paulus Jansen over tijdelijke verhuurcontracten

33 436, nr. 28

– de motie-Voortman over de onderhoudsverdeling bij tijdelijke verhuur

33 436, nr. 29

– de motie-Voortman over extra voorwaarden die gemeenten mogen stellen

33 436, nr. 30

– de motie-Visser over vereenvoudiging van de regels en procedures

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

32 711

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

32 711 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I

– gewijzigd amendement Pia Dijkstra (8) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Samenwerking Defensie EDA/Benelux

21 501-28, nr. 95

– de motie-Hachchi over het actualiseren van de Europese veiligheidsstrategie

21 501-28, nr. 96

– de motie-Hachchi over één EU-onderzoeksbudget voor interne en externe veiligheid

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

32 201, nr. 51

– de motie-Dijkgraaf c.s. over het opheffen van het vangstverbod van wolhandkrab

32 201, nr. 52

– de motie-Paulus Jansen over misbruik van inkoopmacht

32 201, nr. 53

– de motie-Thieme/Ouwehand over welzijnsregels voor de vangst en slacht van wildgevangen vissen

32 201, nr. 54

– de motie-Bosman c.s. over een herberekening van het streefbeeld

32 201, nr. 55

– de motie-Schouw/Dikkers over het handhaven van het vangstverbod van de wolhandkrab

32 201, nr. 56

– de motie-Schouw/Dikkers over de voedselveiligheid van de wolhandkrab

32 201, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Dikkers/Schouw over de toekomst van de binnenvisserij

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud vierde EU-spoorpakket

33 546, nr. 4

– de motie-Hoogland c.s. over een subsidiariteitsoordeel over het Vierde Spoorpakket

33 546, nr. 5

– de motie-Van Tongeren over toegankelijke internetboekingssystemen

33 546, nr. 6

– de motie-Bashir over het overbrengen van de inhoud van de motie-Hoogland aan Europa

33 546, nr. 7

– de motie-Bashir over afzien van het onderzoek naar de gevolgen van het EU-spoorpakket

20. Debat over de overeenstemming over de steun aan Cyprus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over het bericht dat neuroloog Jansen Steur in Duitsland werkte, ondanks de belofte dat hij nooit meer werkzaam zou zijn als arts en het feit dat hij zich uitgeschreven heeft uit het register met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over de besteding van Wmo-gelden, naar aanleiding van het bericht dat Wmo-geld ingezet wordt om groen te herstellen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. VAO Kinderopvang (AO d.d. 7/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 14/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO «Langer doorvliegen F16» (AO d.d. 20/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Woningcorporaties (AO d.d. 7/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Amarantis (AO d.d. 20/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 7/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Handelsmissies en exportpromotie (AO d.d. 14/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Openbaar vervoer/OV-chipkaart (AO d.d. 28/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 6/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Maatschappelijke opvang zwerfjongeren (AO d.d. 20/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 842

33. Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (voortzetting)

33 525

34. Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

33 309

35. Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PbEU L 101)

30 174

36. Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (re- en dupliek)

32 439

37. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

33 351

38. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

33 588

39. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de wijziging van de naamgeving van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in het Interparlementair Koninkrijksoverleg

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 april (week 14)

– VAO Voedselfraude (AO d.d. 14/03)

– VAO Gastvrijheidseconomie (Recreatie en Toerisme) (AO d.d. 6/3)

– VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 13/03)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 14/03)

– VAO Quick scan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 14/03)

– VAO Ontwikkelingen moskee-internaten (AO d.d. 21/03)

– VAO Afspraken woningmarkt (AO d.d. 13/03)

– VAO Voedsel-en Voedselprijzen (AO d.d. 21 /3)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

33 423 (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

33 465 (Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming))

33 515 (Wijziging van de Wet verhuurderheffing)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering) (voortzetting)

33 414 (Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie)

33 467 (Goedkeuring van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds)

9, 10 en 11 april (week 15)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

33 496 (Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân)

33 538 (Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) (Wijzigingswet kinderopvang 2013))

33 475 (Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen)

16, 17 en 18 april (week 16)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

33 482 (Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude)

23, 24 en 25 april (week 17)

33 335 (Wet gebruik Friese taal)

meireces: 26 april t/m 13 mei 2013 (week 18 en 19)

14, 15 en 16 mei (week 20)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) + 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

33 324 (Wet lokaal spoor)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

3. Debat over derivatenposities van (semi-)publieke pensioenfondsen (Omtzigt) (minister Fin, minister BZK)

4. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

5. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

6. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

7. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

8. Debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ (Leijten) (staatssecretaris VWS)

9. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

10. Debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over het bericht dat ruim 380 voetbalwedstrijden zijn besmet met omkoping (Bruins Slot) (minister VWS en V&J)

12. Debat over het bericht dat Nederland groeiend leverancier is van jihadstrijders en het rapport «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland» (Dijkhoff) (minister V&J)

13. Debat over de kinderopvangtoeslag (Van Weyenberg) (minister SZW + staatssecretaris Fin)

1. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

2. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

3. Dertigledendebat over «het Marokkanenprobleem» (Van Klaveren) (minister SZW) (voorafgaand door een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht «Pensioen lager door belastingen» (Van Vliet)(staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over de desastreuze gevolgen van de huurverhogingen (Fritsma) (minister W&R)

6. Dertigledendebat over de misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

7. Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed (staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het bericht «Politie grijpt in na project X Haren» (Bontes) (minister V&J)

9. Dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

12. Dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

13. Dertigledendebat over het bericht «Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord» (Van Klaveren) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

14. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

15. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder) (minister V&J)

16. Dertigledendebat over de onvoldoende voortgang bij de decentralisatie van de jeugdzorg (Bergkamp) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + minister-president)

19. Dertigledendebat over het bericht «Fuseren gemeenten plots minder urgent» (Van Toorenburg) (voorafgegaan door een brief) (minister BZK)

20. Dertigledendebat over de uitzending «de elektronische detentie en de enkelband» (Helder) (staatssecretaris V&J)

21. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht «De Roemenen en Bulgaren komen» (Madlener) (min SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal woninginbraken opnieuw is gestegen (Oskam) (voorafgegaan door een brief) (min V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

Maandag 8 april van 10.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota: «Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer» (33 177)

Maandag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking

Maandag 15 april van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015