Publicaties over dossier 33324

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 17 december 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatsblad 2014, 557 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet lokaal spoor

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2013 Staatsblad 2013, 528 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) (33324)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-09-2013 2012-2013 nr. 98, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) (33423); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) (33478); het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) (33510); het wetsvoorstel Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) (33324); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-08-2013 2012-2013 nr. 35, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-08-2013 2012-2013 nr. 35, item 17 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-07-2013 2012-2013 nr. 33, item 14 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 8 en 9 juli 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-07-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 25; 2013-06-14

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-06-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 24; 2013-06-07

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-06-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal