Publicaties over dossier 33436

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-08-2013 2012-2013 nr. 97, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van De Raming der voor de Eerste Kamer in 2014 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten ( CIII ); het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard ( 33012 ); het wetsvoorstel Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid ( 33297 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen ( 33436 ); het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) ( 33455 ); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatsblad 2013, 264 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 18 juni 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-06-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen ( 33436 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-05-2013 2012-2013 nr. 66, item 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen ( 33436 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-05-2013 2012-2013 nr. 64, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen ( 33 436 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-05-2013 2012-2013 nr. 62, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Regeling van werkzaamheden Download icon Open als PDF

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-05-2013 2012-2013 nr. 56, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-05-2013 2012-2013 nr. 26, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal