Publicaties over dossier 32382

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het Notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2019 Staatscourant 2019, 44736 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon PDF (29 kB)

  Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2018 Staatsblad 2018, 298 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (12 kB)

  Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter voor gerechtsdeurwaarders en notarissen (Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatscourant 2017, 62784 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. AMvB Download icon PDF (10 kB)

  Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatsblad 2017, 420 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van der Steur en Van Nispen (t.v.v. 32382, nr. 28) over het informeel uitwisselen van informatie (Herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2015 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (160 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2015 Staatscourant 2015, 4201 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (207 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2014 Staatscourant 2014, 30258 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Wet Download icon PDF (94 kB)

  Wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatsblad 2014, 354 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Agenda Download icon PDF (4 kB)

  Agenda van der vergadering van 30 september 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-09-2014 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal