Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332201 nr. 56

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN DIKKERS

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de dioxines en dioxineachtige pcb's in het vlees van de wolhandkrab zeer hoog zijn en daarmee bij consumptie een serieuze bedreiging vormen voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering, het vangstverbod van de wolhandkrab slechts te heroverwegen indien het RIVM of een vergelijkbaar onafhankelijk onderzoeksinstituut een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de voedselveiligheid van de wolhandkrab,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Dikkers