Publicaties over dossier 32711

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (76 kB)

  Besluit van 15 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2014 Staatsblad 2014, 417 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (35 kB)

  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over een vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32711, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen; Brief regering; Vergoeding van medische kosten i.v.m. donatie bij leven en over een mogelijke oplossing voor zzp'ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering die na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 32711, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 79, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (7 kB)

  Wet van 25 april 2013 tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2013 Staatsblad 2013, 200 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen ( 32711 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-05-2013 2012-2013 nr. 66, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Behandeling Download icon PDF (80 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen ( 32711 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-05-2013 2012-2013 nr. 64, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen ( 32711 ); het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds ( Trb. 2012, 101 ) ( 33363 ); het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie; Brussel, 6 juni 2012 ( Trb. 2012, 108 ) ( 33414 ) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering ( 33453 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-05-2013 2012-2013 nr. 25, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-05-2013 2012-2013 nr. 25, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (12 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal