Kamerstukken in dossier 32002

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-07-2009 2008-2009 Kamerstuk 32002, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Brief regering; Brief inzake de voortgezette behandeling van de wijziging van de Nbwet 1998 ivm de EEZ (Nederlandse exclusieve economische zone)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32002, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Brief regering; Ecologische onderbouwing van aanwijzingsbesluiten Noordzee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32002, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Mededeling; Mededeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2014 2010-2011 Kamerstuk 32002, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg inzake de exclusieve economische zone en de ecologische onderbouwing van aanwijzingsbesluiten Noordzee (32002, nrs. 10 en 11) (sts ELI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32002, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van het lid Ouwehand dat regelt dat activiteiten die onderwerp zijn van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en die plaatshebben in de EEZ komen te vallen onder het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32002, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van het lid Koopmans over de inspraak van beide kamers der Staten-Generaal bij de inwerkingtreding van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32002, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van het lid Koopmans dat regelt dat de overgangsregeling uit artikel I, onderdeel Fa, een permanente uitzondering gaat bevatten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32002, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de overgangsregeling uit artikel I, onderdeel Fa, een permanente uitzondering gaat bevatten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32002, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van de leden Koopmans en Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 15 over de inspraak van beide kamers der Staten-Generaal bij de inwerkingtreding van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32002, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal