Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332201 nr. 53

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vissen pijn en stress kunnen ervaren terwijl bedwelming voor de slacht van wildgevangen vis geheel ontbreekt en ze tijdens de vangst en aan boord een stressvolle en langdurige doodstrijd moeten doormaken;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen voor het invoeren van welzijnsregelgeving ten aanzien van de vangst en slacht van wildgevangen vissen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand