Publicaties over dossier 33293

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2014 Staatsblad 2014, 110 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maategel van bestuur, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2014 Staatscourant 2014, 138 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatsblad 2013, 580 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2013 2013-2014 nr. 9, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2013 2013-2014 nr. 9, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (33192)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 nr. 8, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 25 november 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2013 Staatsblad 2013, 478 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-2013 2013-2014 nr. 7, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-2013 2013-2014 nr. 7, item 15 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 18 en 19 november 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-11-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal