Kamerstukken in dossier 33253

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake visie curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman (33253, E)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-05-2015 2014-2015 Kamerstuk 33253, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (54 kB)

  Acute zorg; Verslag van een mondeling overleg inzake krimpregio's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 33253, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (55 kB)

  Acute zorg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake curatieve zorg in krimpregio's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33253, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1556 kB)

  Brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 33253, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (234 kB)

  Overzicht nieuw en ingezet beleid zorg in krimpregio's

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-03-2015 2014-2015 33253, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake regeldruk in de zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33253, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Motie-Flierman en spreiding algemene ziekenhuizen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33253, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (105 kB)

  Overzicht toe- en afnames administratieve lasten en nalevingskosten 2008-2013 voor bedrijven en instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-11-2014 2014-2015 33253, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (132 kB)

  Overzicht ingediende wetsvoorstellen en maatregelen met een effect voor regeldruk 2013-heden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-11-2014 2014-2015 33253, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (51 kB)

  Overzicht verantwoordingsdocumenten kabinetsdoelstelling vermindering regeldruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-11-2014 2014-2015 33253, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal