Kamerstukken in dossier 33414

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (90 kB)

  ONTWERPCONCLUSIES VAN DE WERKGROEP “WERKING VAN HET BENELUXPARLEMENT”

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-02-2014 2013-2014 33414, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (288 kB)

  Voorstel van aanbeveling betreffende de werking van het Beneluxparlement

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-02-2014 2013-2014 33414, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Brief commissie; Brief van de delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (Beneluxparlement) over de uitvoering van de motie van de leden Verheijen en Van Bommel over het niet verlengen van een overeenkomst over de Beneluxraad (Kamerstuk 33 414, nr.10)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33414, nr. D;15 Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma (t.v.v. 33 414, nr. 12) over een integraal actieplan voor versterking van de politieke sturing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Motie; Motie van het lid Verheijen over een reductie van taken en budget van het secretariaat van de Benelux Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Motie; Motie van de leden Verheijen en Van Bommel over het niet verlengen van een overeenkomst over de Beneluxraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Motie; Motie van de leden Van Bommel en Merkies over het opheffen van de Benelux Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Motie; Motie van het lid Sjoerdsma over een actieplan voor een duidelijke en gearticuleerde beleidsvisie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108); Motie; Motie van het lid Servaes over het nog niet opzeggen van de overeenkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33414, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal