Kamerstukken in dossier 33127

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 5, dat de huidige structuur waarin de keuze bestaat tussen een pgb, vergoeding in natura en een tegemoetkoming in stand laat.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Leijten, over het behouden van de term "huishoudelijke zorg" en het niet veranderen van de betekenis van "begeleiding".

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Wolbert, over het stellen van regels over een second opinion.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Wolbert, over het niet overlaten van de invulling en inschatting van de compensatieplicht voor specifieke gevallen aan gemeenten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Wolbert, over het instellen van een Wmo-raad.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink, over het niet brengen van "kortdurend verblijf" onder de Wmo; de aanspraak op kortdurend verblijf blijft daarmee een aanspraak ingevolge de Awbz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Leijten, dat regelt dat personen die een indicatie voor verzorging en verpleging hebben én voor begeleiding, niet geconfronteerd worden knip in hun zorgverlening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van de leden Wolbert en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het niet overhevelen van begeleiding ten aanzien van palliatieve zorg naar de Wmo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid; Amendement; Amendement van het lid Wolbert over het invoeren van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart waardoor houders van die kaart gratis kunnen parkeren.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33127, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal