Kamerstukken in dossier 32402

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (37 kB)

  Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over Rapport 'Heft in eigen hand'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. Z Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (25 kB)

  Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief van de minister van VWS over waarborgen voor kwaliteit, afdoening van klachten en toezicht in het WMO-domein

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. Y Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake Klachtenregeling Wkkgz – Wmo 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 32402, nr. X Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport ter aanbieding van de Monitor Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 32402, nr. W Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (726 kB)

  Monitor Wkkgz : Stand van zaken implementatie "Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling" (NIVEL, november 2017, 60 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-02-2018 2017-2018 32402, nr. W Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (949 kB)

  Heft in eigen hand

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 32402, nr. V Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1386 kB)

  Beroepsgeheim in de samenwerking tussen sociale en zorgprofessionals

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 32402, nr. V Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (557 kB)

  Omgaan met beroepsgeheim en bescherming persoonsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 32402, nr. V Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (233 kB)

  Juridische mogelijkheden voor het versterken van (zelf)regie bij samenloop van problemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 32402, nr. V Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg); Brief inzake aanbieden RVS-rapport 'Heft in eigen hand: Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 Kamerstuk 32402, nr. V Eerste Kamer der Staten-Generaal