Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 153

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 153 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN BASHIR

Voorgesteld 19 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de NS een boete heeft opgelegd van 2,75 miljoen euro omdat de reiziger niet tevreden genoeg is over de dienstverlening van het bedrijf;

overwegende dat deze 2,75 miljoen euro op de winst drukt van dit staatsbedrijf en ten koste van het dividend aan de Staat gaat;

constaterende dat hierdoor de boete geen echte gevolgen heeft voor de NS;

van mening dat het uitdelen van de boete een effectief middel moet zijn waar de NS het hele jaar aan moet werken om deze te voorkomen;

spreekt uit dat er geen sprake mag zijn van het uitkeren van een bonus aan de top van NS als de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de NS een boete heeft gegeven;

verzoekt de regering, de NS te verzoeken geen bonus aan de top uit te keren in geval van boete en als NS dit verzoek niet wil opvolgen, dit via een aandeelhoudersvergadering af te dwingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Bashir