Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 154

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 154 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES

Voorgesteld 19 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overname van Gasunie Deutschland tot grote verliezen heeft geleid;

constaterende dat diverse staatsdeelnemingen, zoals Tennet, investeren in het buitenland;

overwegende dat ook aan die investeringen risico's zijn verbonden, waaronder reguleringsrisico's en politieke risico's;

verzoekt de regering, deze risico's in kaart te brengen en te kwantificeren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees