Publicaties over dossier 33054

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (34 kB)

  Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap); Brief regering; Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 33054, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap); Brief regering; Evaluatie van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 33054, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1677 kB)

  Werking Wet wijziging curatele,beschermingsbewind en mentorschap, Besluit kwaliteitseisen cbm en Regeling beloning cbm

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-09-2018 2017-2018 33054, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (124 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot invoering van een afkoelingsperiode voor natuurlijke personen ter stabilisering van hun financiële situatie alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit breed moratorium)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-03-2017 Staatscourant 2017, 13896 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap); Brief regering; Raadplegen Centraal levenstestamentregister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 33054, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap); Brief regering; Handhaving kwaliteitseisen bewindvoerders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 33054, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap); Brief regering; Inventarisatie knelpunten levenstestament en oplossingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 33054, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. AMvB Download icon PDF (105 kB)

  Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2014 Staatsblad 2014, 46 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. AMvB Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van 18 december 2013 tot aanwijzing van Raad voor de rechtspraak als het orgaan dat het curatele- en bewindregister houdt en tot intrekking van het besluit curateleregister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2013 Staatsblad 2013, 588 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) (33054); het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109 ) (33486 (R1994)); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) (33637); het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs (32766); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-11-2013 2013-2014 nr. 4, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal