Kamerstukken in dossier 32550

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32550, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Aanbieding van een afschrift van de reactie van de minister van BZK op de brief van het CAOP over het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Afschrift van brief aan de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Amendement van het lid Heijnen over het in stand laten van het overleg- en overeenstemmingsvereiste

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Amendement van het lid Ortega-Martijn/Heijnen over het uitzonderen van alle ambtenaren werkzaam bij de politie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Amendement van het lid Heijnen/Ulenbelt ter vervanging van nr. 12 over het in stand laten van het overleg- en overeenstemmingsvereiste

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Amendement van het lid Heijnen over het uitzonderen van gemeentelijke en provinciale griffiers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Amendement; Amendement van het lid Heijnen over het uitzonderen van buitengewone opsporingsambtenaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32550, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal