Kamerstukken in dossier 32550

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Nadere uitwerking positie personeel veiligheidsregio's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-08-2018 2017-2018 Kamerstuk 32550, nr. 63 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake standpunt m.b.t. de positie van brandweervrijwilligers tegen de achtergrond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 32550, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (91 kB)

  Brief Verkenningsaanvraag sociale dialoog met en consultatie van de sociale partners in de publieke sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 32550, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief inzake voortgangsbrief sturing collectieve sector en diverse toezeggingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-10-2017 2017-2018 Kamerstuk 32550, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2017 2016-2017 Kamerstuk 32550, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werkne mers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief inzake bekrachtiging wetsvoorstel 32550

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2017 2016-2017 Kamerstuk 32550, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Toezegging tijdpad implementatie initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 32550, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Toezegging tijdpad implementatie initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 32550, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief inzake beantwoording van enkele vragen vanuit de Eerste Kamer over wetsvoorstel nr. 32550 (initiatiefwet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 32550, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief inzake voortzetting plenaire behandeling van wetsvoorstel 32 550

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 32550, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal