Kamerstukken in dossier 32271

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (117 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (25 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Brief regering; Huisvesting vergunninghouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (203 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 maart 2014, over uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Paulus Jansen ter vervanging van nr. 18 dat regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de door een verhuurder te verstrekken informatie over een door hem aangeboden woonruimte, waarvan de huurprijs niet boven de liberalisatiegrens uitkomt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Paulus Jansen ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat de opgebouwde inschrijfduur als woningzoekende voor een sociale huurwoning bij een corporatie (of samenwerkingsverband van corporaties) altijd kan worden meegenomen bij een reactie op een sociale huurwoning in een andere gemeente of andere woningmarktregio

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Amendement; Amendement van het lid Paulus Jansen dat o.a. een maximum stelt aan de bemiddelingsvergoeding voor het huren van huurwoningen onder de liberalisatiegrens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Amendement; Amendement van het lid Paulus Jansen dat regelt dat de minister zorgdraagt voor het optuigen en in stand houden van een landelijk aanbodsysteem voor alle door toegelaten instellingen voor verhuur aangeboden woonruimten onder de liberalisatiegrens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014); Amendement; Amendement van het lid Van der Linde dat de vergunningsplicht als bedoeld in het voorziene artikel 22 zodanig aanpast, dat deze niet van toepassing is op huiseigenaren die ten behoeve van eigen bewoning of gebruik van hun woonruimte als kantoor of praktijkruimte, wijzigingen als bedoeld in de onderdelen a en b van het artikel wensen aan te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 32271, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal