Publicaties over dossier 33335

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet gebruik Friese taal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2013 Staatsblad 2013, 382 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33335); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33579); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 1 oktober 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-09-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) ( 33335 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2013 2012-2013 nr. 90, item 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) ( 33335 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-07-2013 2012-2013 nr. 88, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 12 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-07-2013 2012-2013 nr. 31, item 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 juni 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-06-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Regeling van werkzaamheden Download icon Open als PDF

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2013 2012-2013 nr. 71, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal