Publicaties over dossier 33335

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1669 kB)

  Advies van Dingtiid, Orgaan faor de Fryske taal, “verandering en verbetering”

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 33335, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) ; Brief regering; Aanbieding afschrift van het rapport van DINGTIID Orgaan foar de Fryske taal inzake de uitvoering van de Wet Gebruik Friese Taal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33335, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Segers en De Rouwe (t.v.v. 33335, nr.11) over de wettelijke taak van Friesland voor het in stand houden van een basisinfrastructuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-08-2014 2012-2013 Kamerstuk 33335, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) ; Amendement; Amendement van het lid Jacobi dat tot doel heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bevordering van het gebruik van het Fries duidelijk tot uitdrukking te brengen in de wet, onder andere door de bestuursafspraak Friese taal en cultuur een wettelijke grondslag te geven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2014 2012-2013 Kamerstuk 33335, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Wet Download icon PDF (25 kB)

  Wet gebruik Friese taal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2013 Staatsblad 2013, 382 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Handeling | Behandeling Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33335); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I) (33575); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (33579); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-10-2013 2013-2014 nr. 2, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 1 oktober 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-09-2013 2013-2014 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33335, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (10 kB)

  Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33335, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal