Publicaties over dossier 33363

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (5 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 79, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds ( Trb. 2012, 101 ) ( 33363 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-05-2013 2012-2013 nr. 66, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling | Behandeling Download icon PDF (58 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Irak anderzijds ( Trb. 2012, 101 ) ( 33363 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-05-2013 2012-2013 nr. 63, item 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Behandeling Download icon PDF (2 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen ( 32711 ); het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds ( Trb. 2012, 101 ) ( 33363 ); het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie; Brussel, 6 juni 2012 ( Trb. 2012, 108 ) ( 33414 ) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering ( 33453 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-05-2013 2012-2013 nr. 25, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (3 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-05-2013 2012-2013 nr. 25, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (2 kB)

  Wet van 25 april 2013, houdende goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2013 Staatsblad 2013, 168 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (12 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2013 2012-2013 nr. 23, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergadering van 23 april 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33363, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon PDF (64 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 13; 2013-03-22

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-03-2013 2012-2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal