Publicaties over dossier 33219

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32753 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. AMvB Download icon PDF (57 kB)

  Besluit 6 juli 2017 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het verkorten van de inschrijftermijn voor niet toegelaten vreemdelingen onder voorwaarden en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2017 Staatsblad 2017, 315 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. AMvB Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van 7 januari 2016 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2016 Staatsblad 2016, 43 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-11-2015 2015-2016 33219, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ; Brief regering; Voorhang wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 33219, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (265 kB)

  Advies Raad van State betreffende ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van de wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2014 Staatscourant 2014, 3719 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Rijkswet Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2014 Staatsblad 2014, 10 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. AMvB Download icon PDF (250 kB)

  Besluit basisregistratie personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatsblad 2013, 493 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. AMvB Download icon PDF (47 kB)

  Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatsblad 2013, 495 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Wet Download icon PDF (41 kB)

  Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2013 Staatsblad 2013, 414 Ministerie van Veiligheid en Justitie