Kamerstukken in dossier 32439

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Otwin van Dijk over de eigen bijdrage voor mensen die verblijven in een AWBZ-instelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 32439, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Brief regering; Uitstelbrief over uitvoering van de aangenomen motie van het lid Otwin Van Dijk over cumulatie van eigen bijdragen van cliënten in instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Brief regering; Reactie op amendementen van het lid Keijzer m.b.t het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Kamerstuk 32439, nrs. 17 en 18)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. (t.v.v. 32439 nr.15) over een integrale aanpak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat iemand die een eigen bijdrage betaalt voor intramurale Awbz-zorg geen eigen bijdrage verschuldigd is inzake maatschappelijke opvang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Keijzer over de mogelijkheid maatschappelijke opvang te verlenen indien het niet verlenen van maatschappelijke opvang een schrijnende situatie oplevert

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Leijten over het niet betalen van een eigen bijdrage gedurende eerste zestien weken van opvang.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal