Kamerstukken in dossier 32439

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32439, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Advies Raad van State en nader rapport; Advies van de Raad van State en Nader Rapport bij de Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 32439, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Leijten dat regelt dat jongeren tot en met 23 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor verblijf in een maatschappelijke opvang.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Leijten over het niet betalen van een eigen bijdrage gedurende eerste zestien weken van opvang.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Motie; Motie van de leden Leijten en Voortman over een integrale aanpak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Motie; Motie van het lid Otwin Van Dijk over cumulatie van eigen bijdragen van cliënten in instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Keijzer over de mogelijkheid maatschappelijke opvang te verlenen indien het niet verlenen van maatschappelijke opvang een schrijnende situatie oplevert

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten; Amendement; Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat iemand die een eigen bijdrage betaalt voor intramurale Awbz-zorg geen eigen bijdrage verschuldigd is inzake maatschappelijke opvang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 32439, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal