Kamerstukken in dossier 32382

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van der Steur en Van Nispen (t.v.v. 32382, nr. 28) over het informeel uitwisselen van informatie (Herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2015 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (61 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (22 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Van der Steur en Van Nispen inzake de informele informatie-uitwisseling over het functioneren van juridische beroepsbeoefenaren tussen verschillende organisaties (Kamerstuk 32 382, nr. 34)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (94 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Van der Steur ter vervanging van nr. 24 dat regelt dat advocaten tegen wie een veroordeling wordt uitgesproken, tevens veroordeeld kunnen worden tot het dragen van de kosten van het geding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Segers ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de in artikel 36b, tweede lid en vijfde lid, opgenomen incompatibiliteit voor de in artikel 36a, tweede lid, bedoelde leden van het college van toezicht komt te zien op op een ieder die in dienst is van de overheid, zowel met een aanstelling als met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Segers ter vervanging van nr. 31 dat regelt dat de in artikel 36b, tweede lid en vijfde lid, opgenomen incompatibiliteit voor de in artikel 36a, tweede lid, bedoelde leden van het college van toezicht komt te zien op een ieder die in dienst is van de overheid, zowel met een aanstelling als met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) ; Brief regering; Reactie op het amendement van het lid Segers bij de Wet positie en toezicht advocatuur (Kamerstuk 32 382, nr. 32)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 32382, nr. 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal