Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 14

14 Stemmingen moties toekomstig energiebeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het toekomstig energiebeleid, 

te weten: 

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over het aanpassen van de Energieagenda overeenkomstig aangenomen moties (30196, nr. 509); 

 • -de motie-Van Tongeren/Jan Vos over onderzoek naar een extra windpark op zee voor 2023 (30196, nr. 510); 

 • -de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over een tussendoel voor de hoeveelheid duurzame energie in 2030 (30196, nr. 511); 

 • -de motie-Jan Vos/Agnes Mulder over voortzetten van het beleid met de doelen duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie (30196, nr. 512); 

 • -de motie-Van Veldhoven over het in één keer aanbesteden van grotere gebieden voor wind op zee (30196, nr. 513); 

 • -de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over het opnemen van ambities uit het energieakkoord in de Energieagenda (30196, nr. 515); 

 • -de motie-Van Veldhoven c.s. over het voorkomen van natuurachteruitgang bij het tracé van de 380kV Noord-West (30196, nr. 516); 

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over een deltaplan Veenkoloniën (30196, nr. 517); 

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten van duurzame-energieprojecten (30196, nr. 518); 

 • -de motie-Dik-Faber over een effectieve CO2-beprijzing (30196, nr. 519); 

 • -de motie-Agnes Mulder/Smaling over een nieuwe invulling van de duurzame-energieopgave in Drenthe (30196, nr. 520); 

 • -de motie-Klever/Wilders over geen windmolens in de Drentse Veenkoloniën (30196, nr. 521). 

(Zie vergadering van 7 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. over het aanpassen van de Energieagenda overeenkomstig aangenomen moties (30196, nr. 509). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Jan Vos over onderzoek naar een extra windpark op zee voor 2023 (30196, nr. 510). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over een tussendoel voor de hoeveelheid duurzame energie in 2030 (30196, nr. 511). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jan Vos/Agnes Mulder over voortzetten van het beleid met de doelen duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie (30196, nr. 512). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven over het in één keer aanbesteden van grotere gebieden voor wind op zee (30196, nr. 513). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, Monasch en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over het opnemen van ambities uit het energieakkoord in de Energieagenda (30196, nr. 515). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. over het voorkomen van natuurachteruitgang bij het tracé van de 380kV Noord-West (30196, nr. 516). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over een deltaplan Veenkoloniën (30196, nr. 517). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de maatschappelijke kosten van duurzame-energieprojecten (30196, nr. 518). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber over een effectieve CO2-beprijzing (30196, nr. 519). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Smaling over een nieuwe invulling van de duurzame-energieopgave in Drenthe (30196, nr. 520). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Klever/Wilders over geen windmolens in de Drentse Veenkoloniën (30196, nr. 521). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.