Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 6

6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Bashir (31066, nr. 328), de aangehouden motie-Vermue/Jasper Van Dijk (34511, nr. 16) en de aangehouden motie-Bergkamp/Van Nispen (34168, nr. 5). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Leijten. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, excuses, ik heb op een heel laat tijdstip mijn motie op stuk nr. 64 (32399) bij punt 6 van de stemmingslijst, de stemmingen over moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, aangehouden, maar ik wil die nu toch in stemming laten komen. 

De voorzitter:

Ik zie dat niemand daartegen bezwaar heeft. Dus dat gaan we doen. 

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Onder punt 28 van de stemmingslijst, de stemmingen over moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie, wil ik graag mijn motie op stuk nr. 10 (34648) aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (34648, nr. 10) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen. De heer Klein verzoekt om de stemmingen bij punt 3 en 4, over zijn initiatief Wet flexibilisering ingangsdatum AOW, uit stellen tot volgende week. Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar bestaat. Dat is het geval.