Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 12

12 Stemming motie Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen, 

te weten: 

  • -de motie-Ziengs/Gesthuizen over monitoren van de effecten van de wetswijziging vóór de voorgestelde evaluatie (34559, nr. 10). 

(Zie vergadering van 7 februari 2017.) 

In stemming komt de motie-Ziengs/Gesthuizen over monitoren van de effecten van de wetswijziging vóór de voorgestelde evaluatie (34559, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.