Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 52, item 29

29 Stemming motie Belastingdienst

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Belastingdienst,

te weten:

  • -de motie-Bashir over substantieel investeren in invordering en het werven van personeel (31066, nr. 328).

(Zie vergadering van 19 januari 2017.)

De voorzitter:

De motie-Bashir (31066, nr. 328) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bashir en Van Vliet, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belastingdienst miljarden aan openstaande schulden tegoed heeft;

overwegende dat na de reorganisatie het aantal belastingdeurwaarders bijna is gehalveerd;

spreekt de vrees uit dat steeds meer aanslagen onbetaald zullen blijven nu de Belastingdienst inkrimpt;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten om te voorkomen dat het aantal deurwaarders inkrimpt;

verzoekt de regering tevens, de capaciteit van de invordering substantieel en structureel te verhogen en nu al te beginnen met werving van personeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 345, was nr. 328 (31066).

In stemming komt de gewijzigde motie-Bashir/Van Vliet over substantieel en structureel verhogen van de capaciteit van de invordering (31066, nr. 345, was nr. 328).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.